Astma bij volwassenen is een van de belangrijkste allergische ziekten die we tegenwoordig vaak horen, en een van de ziekten die kunnen verergeren en fataal kunnen zijn. Het zal in de toekomst vaker voorkomen. Allergisch astma ontstaat door de schade veroorzaakt door allergenen in de kanalen die bronchiën worden genoemd en die onze luchtwegen in onze longen vormen. Astma is een luchtwegaandoening die vaak gepaard gaat met aanvallen van kortademigheid, benauwdheid op de borst, piepende ademhaling en opeenvolgend hoesten als gevolg van vernauwing van de bronchiën.

Oorzaken van astma bij volwassenen

Allergische astma wordt voor veel mensen een steeds groter probleem, vooral in het stadsleven, en de frequentie ervan is een gezondheidsprobleem dat met de dag toeneemt. De grootste oorzaak van astma bij volwassenen, zoals bij andere leeftijden, is het gevolg van contact met allergenen. Daarom denken we bij astma soms aan allergisch astma, tot wel 80%. Daarnaast kunnen aanvallen optreden als gevolg van irriterende prikkels die chemische stoffen bevatten zoals stof, verf, parfum, wasmiddelen of als gevolg van een infectie. Allergische astma wordt ook wel allergische bronchitis, spastische bronchitis, astma genoemd. Astma, dat meestal het gevolg is van allergieën, wordt allergisch astma genoemd.

Wat is astmafrequentie?

Astma is een ernstig probleem voor de volksgezondheid dat naar schatting ongeveer 300 miljoen van de wereldbevolking treft, hoewel het per regio in de wereld varieert. In ons land is het te zien bij 5-7 op de 100 volwassenen, dat wil zeggen bij een op de 10 mensen. Luchtverontreiniging of regionale verschillen in de omgeving waarin we leven veranderen deze tarieven, het lijkt erop dat het een ernstiger probleem wordt, vooral voor degenen die in de stad wonen.

Astmasymptomen bij volwassenen

Hoewel astma zich meestal uit als kortademigheid, piepende ademhaling en hoesten, kan het soms verschijnen als een terugkerende hoest die niet overgaat. In dit geval, dat optreedt bij hoesten, is het eigenlijk een vorm van astma. Allergisch astma kan soms pas ontstaan ​​als de patiënt allergenen tegenkomt zoals huisstof, pollen, kat en hond of latex waar de patiënt last van heeft. Daarom kunnen astmaklachten langzaam ontstaan ​​en na verloop van tijd overgaan in blijvende astma. Gezien deze patiënten kan astma zelfs vaker voorkomen dan we weten.