Astma is een langdurige ziekte van de longen. Het veroorzaakt ontstekingen en vernauwingen van de luchtwegen en maakt het moeilijk om te ademen. Hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en benauwdheid op de borst zijn klassieke astmasymptomen. Ernstige astma kan het moeilijk maken om te praten of actief te zijn. Sommige mensen noemen astma ‘bronchiale astma’.

Allergisch astma

Het is de meest voorkomende vorm van astma. Veel van de symptomen van allergisch en niet-allergisch astma zijn hetzelfde. Allergisch astma wordt echter veroorzaakt door het inademen van allergenen.

Een allergeen is een typisch onschadelijke stof zoals huisstofmijt, huidschilfers van huisdieren, pollen of schimmels. Als u allergisch bent voor een stof, veroorzaakt dat allergeen een reactie van het immuunsysteem. Met een complexe reactie veroorzaken deze allergenen vervolgens ontsteking en zwelling van de passages in de luchtwegen van de longen. Dit resulteert in hoesten, piepende ademhaling en andere astmasymptomen.

Astma bij kinderen

De meeste kinderen hebben astmasymptomen voordat ze vijf jaar oud zijn. De bronchiën, de doorgangen waardoor lucht de longen kan binnendringen en verlaten, zijn klein en smal bij zuigelingen, peuters en kleuters. Verkoudheid, verkoudheid op de borst en andere ziekten kunnen deze luchtwegen blokkeren, waardoor ze nog kleiner worden. Bij zeer jonge kinderen kan het voor ouders en zelfs artsen moeilijk zijn om te herkennen dat de symptomen worden veroorzaakt door astma.

Symptomen van astma bij kinderen kunnen variëren van een hoest die dagen of weken aanhoudt tot een plotselinge en beangstigende ademhalingsnoodsituatie. Enkele veel voorkomende symptomen waar ouders op moeten letten, zijn:

 • Frequente hoest, vooral ‘s nachts
 • Een ritselend of fluitend geluid bij het ademen
 • Ademhalingsmoeilijkheden, snelle ademhaling waardoor de huid rond de ribben of nek strak wordt getrokken,
 • Frequente verkoudheid die zich in de borst nestelt.

Astma-aanval

Het kan een angstaanjagende ervaring zijn. Het gevoel van beklemming op de borst en vernauwing van de longen veroorzaakt een dwingend proces.

Je hebt het gevoel ‘alsof je stikt’, zoals een patiënt het uitdrukte.

Het is een ontsteking en verstopping van de bronchiën, de doorgangen waardoor lucht de longen kan binnendringen en verlaten. Tijdens een crisis trekken de spieren rond de bronchiën samen, waardoor de luchtwegen vernauwen en ademhalen erg moeilijk wordt. Andere veel voorkomende symptomen zijn piepende ademhaling en een beklemmend geluid in de borst.

De duur van de crisis kan variëren, afhankelijk van de oorzaak en hoe lang de luchtwegen ontstoken zijn geweest. Milde aanvallen duren misschien maar een paar minuten; ernstigere kunnen uren tot dagen aanhouden.

Wat zijn de oorzaken van astma en allergisch astma?

Allergenen die klein genoeg zijn om diep in de longen te worden ingeademd, zijn onder andere:

 • Door de wind meegevoerd stuifmeel van bomen, grassen en onkruid,
 • Schimmelsporen en onderdelen,
 • Dierlijke huidschilfers (van haar, huid of veren) en speeksel,
 • huisstofmijt uitwerpselen,
 • Uitwerpselen van kakkerlakken.

Astma Symptomen

 • Hoesten, vooral ‘s nachts, tijdens het sporten of lachen
 • moeite met ademhalen,
 • beklemming op de borst,
 • Kortademigheid,
 • Grom.

Hoe wordt astma gediagnosticeerd?

Een allergoloog diagnosticeert het door een uitgebreide medische geschiedenis af te leggen en ademtests uit te voeren om de capaciteit van de longen te meten. Deze test diagnosticeert de ernst van astma en meet hoe goed de behandeling heeft geholpen.

Een FeNO-test of geblazen stikstofmonoxide-test is een manier om te bepalen hoeveel longontsteking aanwezig is en hoe goed geïnhaleerde steroïden deze ontsteking onderdrukken bij patiënten met allergisch of eosinofiel astma. Bij allergische of eosinofiele astma kunt u soms een goed gevoel hebben om te ademen, maar wanneer u uitgeademd stikstofmonoxide meet, kan het nog steeds aanzienlijk stijgen en kunt u op de lange termijn beter worden door kleine hoeveelheden geïnhaleerde steroïden te gebruiken om deze ontsteking te onderdrukken.

Hoe wordt astma behandeld?

Allergologen zijn speciaal opgeleid om astma en bestaande allergische aandoeningen te helpen beheersen.

Door een familiegeschiedenis te nemen en huid- of bloedtesten te testen, kan uw allergoloog met u samenwerken om de allergenen te identificeren die uw astma veroorzaken.

Uw allergoloog kan u ook helpen een plan te maken om uw aandoening te beheersen. Dit plan kan snelle verlichting en langdurige astmacontrolemedicatie omvatten, evenals tips voor het vermijden van triggers zoals:

 • Gras-, boom- en onkruidstuifmeel,
 • dierlijke zemelen,
 • stofmijt,
 • Gietvorm.

Uw allergoloog kan u ook helpen bij het behandelen van de onderliggende allergie die uw astma veroorzaakt. Een behandeling is allergie-immunotherapie, een preventieve behandeling die uw lichaam helpt minder gevoelig te worden voor bepaalde allergenen. Dit kan worden bereikt met twee medicijnen: allergievaccins en tabletten voor sublinguaal gebruik die oplossen onder de tong.

Waar moeten astmapatiënten op letten?

Opgemerkt moet worden dat allergenen niet het enige zijn dat allergisch astma kan verergeren. Zelfs als irriterende stoffen geen allergische reactie veroorzaken, kunnen ze toch een astma-aanval veroorzaken. Waaronder:

 • Tabak, open haard, kaarsen, wierook of vuurwerkrook,
 • Luchtvervuiling,
 • Koud weer,
 • sporten bij koud weer
 • Sterke chemische geur of dampen
 • Parfums, luchtverfrissers of andere geurende producten
 • Stoffige kamers.