De site istanbulallergy.nl is opgesteld om mensen te informeren over de gezondheid en ziektes van kinderen, astma en allergieën, en borstaandoeningen bij kinderen zonder commerciële zorgen, en biedt geen gezondheidsdiensten. Diagnose en behandeling moeten worden uitgevoerd door een arts. Deze site is een gezondheidssite. Het is alleen opgesteld om de bezoekers van de site te informeren over de onderwerpen pediatrische gezondheid en ziekten, astma en allergie bij kinderen en volwassenen, pediatrische borstaandoeningen, inwendige ziekten, otolaryngologie en andere gezondheidsgerelateerde kwesties. Op deze site wordt geen gezondheidsdienst aangeboden die een echt onderzoek, diagnose en behandeling kan vervangen.

De informatie op deze site kan niet worden gebruikt voor diagnose en behandeling van patiënten. Alle verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van deze site voor dit doel ligt bij de bezoeker en de gebruiker. Bezoekers van deze site worden geacht deze waarschuwingen te hebben aanvaard. Aangezien de informatie op deze site niet elke dag kan worden bijgewerkt, zou het correct zijn om elke informatie door de bezoeker in overleg met zijn arts te controleren. Alle informatie op deze site is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld om te adverteren, een diagnose te stellen of mensen te begeleiden naar een behandeling. Om gezonde en nauwkeurige resultaten te krijgen, moet u zeker een gespecialiseerde arts over dit onderwerp raadplegen.

Allergie gezondheidsdiensten

Alle rechten van de website istanbulalerjimerkezi.com.tr, die eigendom is van Allergy Health Services, Advertising and Computer Limited Company, zijn voorbehouden. Zonder toestemming van de eigenaar mag er geen kopie of uittreksel van de site worden gemaakt. Kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van kopieën. De eigenaar kan vragen worden gesteld om de informatie op deze site te bevestigen.

De informatie op deze site omvat de wetenschappelijke ervaring en medische kennis van artsen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor behandelingen die door anderen worden uitgevoerd op basis van de hier verstrekte informatie. De hier gegeven informatie kan geen leidraad of basis zijn voor een medische praktijk of behandeling. Informatie, ideeën of praktijken over diagnose en behandelingen op de website kunnen veranderen in overeenstemming met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. De pagina’s hier bevatten mogelijk niet hun meest actuele praktijken of meningen. De informatie op deze pagina’s is geen vervanging voor een consult of onderzoek met een relevante deskundige. De informatie hier is geen geldige praktijkgids voor alle patiënten. Het kan ook zijn dat niet alle opties voor een behandeling zijn opgenomen.

Site bezoekers

Sitebezoekers kunnen vragen stellen aan de site-artsen via aanvraagformulieren of e-mail; Deze vragen worden alleen beantwoord in de vorm van algemene informatie; Als antwoord op vragen worden er geen medicijnaanbevelingen gedaan die recepten kunnen vervangen en wordt de medicijnnaam niet gegeven. Deze site is geen persoonlijke of commerciële site; Het is niet gemaakt om de oprichter van de site zelf te promoten, de patiënten die hij diagnosticeerde, de behandelingen die hij uitvoerde, het ziekenhuis of de kliniek waar hij werkte, of om financiële inkomsten te genereren. Er is van geen enkel bedrijf financiële steun ontvangen tijdens het maken van de site.

Advertenties op de site zijn niet toegestaan. Het enige doel van deze website is het gratis delen van informatie en het informeren van het publiek, wat ook de belangrijkste functie van internet is. Om deze reden is de site alleen opgesteld om bij te dragen aan de sociale ontwikkeling in ons land, zonder er iets voor terug te verwachten. De inhoud van de site is opgesteld door Istanbul Allergie-artsen.

U hoeft geen lid te zijn of kosten te betalen om de site te gebruiken. De toegang tot de site is gratis en anoniem. De inhoud van de site wordt voortdurend bijgewerkt. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat enige tekst op de site volledig of compleet is. U dient een gespecialiseerde arts te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over elk onderwerp op de site. De inhoud, afbeeldingen, afbeeldingen, video’s, links, informatie en andere materialen die op de site worden gepresenteerd, zijn alleen bedoeld om bezoekers (18 jaar en ouder) te informeren en te informeren (informatie over ziekten, toepassingen, medicijnen en gebruikte apparaten); Het is niet bedoeld voor enige richting. Belangrijke aankondigingen van wetenschappelijke bijeenkomsten voor artsen-specialisten, belangrijke links naar websites, actueel nieuws over gezondheid en ziekten bij kinderen, astma en allergische aandoeningen worden op de site gepubliceerd.

Schriftelijke informatie op de site is samengesteld op basis van de officiële website van het ministerie van Volksgezondheid, artikelen gepubliceerd in actuele medische kindergeneeskunde, astma- en allergietijdschriften, presentaties op congressen en symposia, en kindergeneeskunde- en astma-allergieboeken met medewerking van de auteur. beleven.

WAARSCHUWING:

De informatie op deze site kan op geen enkele manier worden gebruikt voor de diagnose of behandeling van welke ziekte dan ook. De inhoud van de site is geen professionele instructie-informatie voor de diagnose en behandeling van de gezondheid en ziekten van kinderen, astma-allergieën. Sitebeheerders zijn niet verantwoordelijk voor de resultaten van behandeling toegepast door niet-gekwalificeerde personen die de informatie hier gebruiken.
De informatie op deze site is zeker geen vervanging voor een doktersonderzoek. Voor een echt onderzoek, diagnose en behandeling moeten de patiënt en de arts samenkomen en moet een volledig lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd, en indien nodig moeten enkele tests en films worden aangevraagd. Sitebeheerders zijn niet wettelijk verantwoordelijk voor het verkeerd begrijpen van de informatie op deze site en de daaruit voortvloeiende klachten.

sitebeheerders,

Het verkoopt geen apparaten of medicijnen die een informatieve brief op de site hebben. Er is geen samenwerkings- of sponsorrelatie met een bedrijf dat op de site wordt genoemd. Hoewel alle artikelen regelmatig worden bijgewerkt en informatie over alle alternatieven op de site wordt gegeven, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op deze site volledig up-to-date en volledig is.

In sommige delen van de site was het nodig om enkele merken en producten te vermelden Dergelijke weddenschappen, samen met al hun alternatieven, werden alleen op noodzakelijke plaatsen gedaan en hebben zeker geen reclame- of adviesdoel. Sitebezoekers worden geacht te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd wat hierboven is geschreven wanneer ze de site gaan gebruiken. Er is voor gezorgd dat het ontwerp van de gehele website voldoet aan de onderstaande wet- en regelgeving en criteria.

“Wet nr. 1219, gedateerd 1928, betreffende de uitvoering van de stijl van geneeskunde en onderwaterkunsten”

“Turkse handelscode” “HON-Code” (Gezondheid op net) criteria

“Wet nr. 6023 van de Turkse medische vereniging”

“Turkse medische deontologie verordening” “Patiëntenrechten verordening”

Ethische code van de Turkse medische vereniging

“Verordening inzake promotionele activiteiten van geneesmiddelen voor menselijk gebruik “Turks wetboek van strafrecht”

“De wet op intellectuele en artistieke werken